X

Privacy Policy en Cookiestatement

In bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk dat u ons persoonlijke informatie over uzelf verschaft, opdat u zo goed mogelijk van onze site gebruik zult kunnen maken. In dit privacystatement wordt aangegeven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie beschermen en gebruiken.

De website met URL www.hoteldeachterhoek.nl (de ‘website’) is eigendom van en wordt beheerd door Hotel de Achterhoek B.V. (hierna: Hotel De Achterhoek) Het beleid is erop gericht dat we de privacywet geving naleven en respecteren en dat we onze gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Wij verlenen u ook toegang tot uw persoonlijke gegevens, zodat u de informatie die wij over u hebben kunt corrigeren of verwijderen, of ons kunt vragen het voor u te doen. Dit privacystatement is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de website en de evenementen die door Hotel De Achterhoek en aan haar gelieerde ondernemingen worden georganiseerd.

1. Welk type gegevens verzamelen wij?

Over het algemeen kunt u gebruikmaken van onze website zonder dat u enige persoonlijke informatie dient in te voeren/af te geven. Op sommige momenten/plaatsen hebben we echter wel uw gegevens nodig, bijvoorbeeld om bepaalde informatie af te geven, verzending van de nieuwsbrief of een reservering registreren. Als er een ander doel is om gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens, dan zullen wij u dit melden op het moment dat wij uw gegevens verzamelen. Overigens geldt dat indien u uw persoonlijke informatie invoert, u toestemming geeft voor het gebruik hiervan voor aangegeven doeleinden.
Onder persoonlijke informatie wordt verstaan:
volledige naam (voor- en achternaam)
huis- (of werk-) adres
e-mail adres
telefoonnummer
geboortedatum
en gegevens over uw geslacht.

2. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • voor het beheer van onze klantenadministratie;
  • ter verbetering van onze dienstverleningen (bijvoorbeeld via enquêtes) en
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website.

 

3. Wat wij doen met deze gegevens?

Deze gegevens worden vervolgens onder meer gebruikt om de reservering aan de juiste persoon op het juiste adres te bevestigen of om u de informatie toe te zenden waarop u recht hebt. Deze persoonlijke gegevens worden alleen door Hotel De Achterhoek en aan haar gelieerde ondernemingen gebruikt en worden nooit gedeeld met derden, tenzij dit duidelijk vermeld wordt wanneer de gegevens worden verzameld of ten tijde van de inschrijving. Zelfs in die gevallen geven wij de gegevens slechts door als wij uw toestemming daarvoor hebben. U kunt ons altijd laten weten er geen prijs (meer) op te stellen dat wij deze gegevens doorgeven door een e-mail te sturen aan info@hoteldeachterhoek.nl.
Verder worden deze gegevens op anonieme wijze verwerkt en gebruikt om te zien welke ‘typen’ mensen van onze website gebruik maken (bijvoorbeeld hoeveel van hen mannen en hoeveel van hen vrouwen zijn). Van tijd tot tijd kunnen we ook online onderzoeken uitvoeren of vragenlijsten rondsturen om uw ideeën, meningen of suggesties over hoe wij onze websites, producten of diensten voor u kunnen verbeteren, te verzamelen. Dit doen wij overigens alleen nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Soms delen wij deze gegevens ook met onze adverteerders, zakelijke partners, sponsors en derden, zodat zij beter begrijpen wat voor soort mensen van onze websites gebruikt maakt. Het gaat hier dus niet om gegevens op grond waarvan uw identiteit vastgesteld kan worden.

4. Openbaarmaking van gegevens

Wij zullen slechts dan zonder uw voorafgaande toestemming persoonlijke gegevens over u onthullen, wanneer wij reden hebben aan te nemen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is om de identiteit vast te stellen van, in contact te komen met, of een juridische procedure aanhangig te maken tegen iemand die mogelijkerwijs schade toebrengt aan de rechten of eigendommen van Hotel De Achterhoek of van anderen die door deze activiteiten geschaad zouden kunnen worden, ofwel die deze rechten of eigendommen (opzettelijk dan wel onopzettelijk) aantast. Daarnaast kunnen wij op basis van de wet gedwongen worden om gegevens vrij te geven; als dat aan de orde is zullen wij dat ook moeten doen.

5. Ons inschrijvingsbeleid

Als u zich bij ons inschrijft op welke wijze en waarvoor dan ook, zult u een e-mail ontvangen waarin uwinschrijving bevestigd wordt. Omdat deze persoonlijke gegevens aan u toebehoren, kunt u ons vragen deze te wissen, te wijzigen of deze van al onze adreslijsten te verwijderen. Ook bieden wij u de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot de gegevens die wij over u hebben en deze te corrigeren en willen wij u in staat stellen uw inschrijving ongedaan te maken. U kunt dit te allen tijde doen door ‘Mijn Account’ aan te klikken die wijzigingen van gegevens mogelijk maakt en die in de hele website aanwezig is. Het registratiescherm heeft bijvoorbeeld deze link, waarbij u gevraagd wordt uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen, waarna alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben op het scherm worden vertoond. Via info@hoteldeachterhoek.nl kunt een verzoek tot verwijdering account indienen.

6. Hoe wij gebruik van onze site(s) traceren?

Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze websites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze manieren worden hieronder uiteengezet.

6.1. Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Webservers, de grote computers die webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres. Hotel De Achterhoek verzamelt IP-adressen voor haar systeemadministratie, en om rapporten op te stellen en het gebruik van onze website te onderzoeken. Wanneer u om pagina’s van Hotel De Achterhoek-websites verzoekt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

6.2. Gebruik van ‘cookies’

Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor u, doordat zij uw voorkeuren voor u bewaren, terwijl u op een website bent. Wij bewaren nooit wachtwoorden of informatie over bankgegevens in cookies. Het gebruik van cookies is wijdverbreid. U zult ze bij de meeste grotere websites aantreffen.
Op de website www.hoteldeachterhoek.nl treft u de volgende cookies aan:
Cookies voor het gebruik waarvan u volgende de wet geen toestemming hoeft te geven, omdat deze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website door de gebruiker.
Shoppingcookies: als u een reservering wenst te doen via de website, moeten ook bepaalde gegevens worden vastgelegd. Als deze gegevens niet worden vastgelegd/onthouden, is het doen van een reservering niet mogelijk. Het betreft hier uw persoonsgegevens. Zoals eerder in het privacystatement aangegeven, worden deze alleen gebruikt voor reservering en facturering. Deze gegevens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker om het toekomstig invullen te vergemakkelijken. Cookies worden niet automatisch gewist, tenzij gebruiker zijn cookies verwijdert in de browser.
Cookies voor het gebruik waarvan u volgens de wet uitdrukkelijk toestemming moet geven.
Statistiek cookies(Google-analytics): Deze cookies herkennen en tellen de gebruikers van de website, de volgende gegevens worden vastgelegd browsersysteemgegevens, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, website waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van zes maanden tot twee jaren. Voordat u toegang krijgt tot de website, wordt aan u om toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan.

AddThis | Facebook, Twitter en Google+: AddThis levert de iconen en benodigde scripts op pagina’s en artikelen van Hotel De Achterhoek te kunnen “liken”(Facebook), “sharen”(Facebook), “tweeten”(Twitter) of “recommenden”(Google+)
Google Maps: deze cookies maken gebruik van de kaart waarop de locatie van het door Hotel De Achterhoek georganiseerde evenement wordt getoond.
Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen deze statistiekcookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet. Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina’s een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.
Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen (behalve bij het online boodschappen doen of lid worden van het aangeboden tijdschrift of nieuwsbrief, en de desbetreffende gegevens vervallen wanneer u klaar bent met uw boodschappen of uw lidmaatschap eindigt) of voor interactieve inhoud die het noodzakelijk maken dat uw ontwikkelingen bijgehouden worden. Onze sites gebruiken cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk als cookie-bestand verzonden werd. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.
U kunt er altijd voor kiezen deze cookies via het menu van uw bladerprogramma (browser) onbruikbaar te maken. De meeste bladerprogramma’s zijn standaard afgesteld om cookies te accepteren. Als u daaraan de voorkeur geeft, kunt u dat van u zodanig afstellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte wordt gehouden van het tijdstip van hun verzending. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de websites, zoals het boodschappen doen, niet goed zullen werken als u de cookies uitschakelt.

7. Het Veiligheidsbeleid

Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens gaat ons zeer ter harte. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers. Alleen aan de werknemers, die de toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun werk te doen, wordt toegang verleend. De werknemer die onze privacy- en/of veiligheidsbeleidsregels overtreedt, zal aan disciplinaire maatregelen onderworpen worden; hieronder vallen de mogelijke beëindiging van het dienstverband alsook civielrechtelijke stappen en/of strafrechtelijke vervolging. De bijzonderheden van uw inschrijving worden door een wachtwoord beschermd, zodat alleen u, Hotel De Achterhoek en het door Hotel De Achterhoek aangewezen bedrijf dat deze website beheert, toegang hebben en uw persoonlijke gegevens kunnen bekijken en uw registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren. Wij advise-
ren u uw wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen u NOOIT in een onaangekondigd telefoongesprek of e-mail om uw wachtwoord vragen. Uiteindelijk bent u degene die voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens verantwoordelijk is. Vergeet niet uw browservenster af te sluiten wanneer u klaar bent; dan bent u er zeker van dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie, als uw computer toegankelijk is voor anderen of als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een internetcafé gebruikt.

8. Acceptatie van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze website gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met het privacystatement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze websites.
Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in het privacystatement aan te brengen. Wanneer u van deze en andere Hotel De Achterhoek-websites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht dit privacystatement te hebben geaccepteerd. Voor vragen over het privacystatement kunt u contact opnemen met ons via Info@feestfabriek.nl.

 

Aansprakelijkheid
Hotel De Achterhoek heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Hotel De Achterhoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Hotel De Achterhoek geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Hotel De Achterhoek of anderszins van deze website gebruikmaakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

 

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Hotel De Achterhoek is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Merken
Alle merken op deze website zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm – voor zover niet anders aangegeven – eigendom van Hotel De Achterhoek. Het is zonder schriftelijke toestemming van Hotel De Achterhoek niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Hotel De Achterhoek.

 

Algemeen
Het is niet toegestaan deze website te framen.
Hotel De Achterhoek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige website die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze website.
De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Hotel De Achterhoek, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Ten aanzien hotelreserveringen zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing die bij dat onderdeel van de website zijn aangegeven.

Terug naar boven