Voordragen Sportverkiezing Lochem nu al mogelijk

Niet gecategoriseerd

Na de succesvolle verkiezingsavond in februari worden ook dit jaar de Sportverkiezingen weer gehouden. Voordragen van kandidaten is vanaf nu mogelijk. De feestelijke prijsuitreiking over de in 2016 geleverde prestaties vindt begin 2017 plaats.